ეგვიპტური ყანჩა – Cattle egret (Bubulcus ibis)

26

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია – კრწანისის ტყეპარკში ეგვიპტური ყანჩა შევნიშნეთ.

ეგვიპტური ყანჩა – Cattle egret (Bubulcus ibis) საქართველოში გვხვდება მიმოფრენისას. ბინადრობს ჭაობების, წყალსატევების ნაპირებზე და დაჭაობებულ ანთროპომორფულ ლანდშაფტებში. იკვებება მწერებით, პატარ-პატარა უხერხემლო ცხოველებით, თევზების ლიფსიტებითა და ბაყაყებით.

კომენტარები პუბლიკაციაზე