ნავენახევის მღვიმე ვიზიტორებს 10:00 დან 18:00 საათამდე უმასპინძლებს

21

გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ნავენახევის მღვიმე ვიზიტორებს 10:00 დან 18:00 საათამდე უმასპინძლებს!

ნავენახევის მღვიმე განსხვავებული ფორმის სტალაგმიტებით, სტალაგნატებითა და სტალაქტიტებით გამორჩეული 250 მეტრის სიგრძის ორსართულიანი და 4 დარბაზიანი მღვიმეა. ის საქართველოში პირველი ეკოტურისტული მღვიმეა, რომელსაც ერთი შესასვლელ-გამოსასვლელი გააჩნია. მღვიმის უსაფრთხოება სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს.

დაცული ტერიტორიების სააგენტო / Agency of Protected Areas (Georgia)-ს მიერ, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით, 2018 წელს, ნავენახევის მღვიმეში მოხდა ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. მათ შორის, აშენდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად კეთილმოწყობილი ვიზიტორთა ცენტრი და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურა.

კომენტარები პუბლიკაციაზე