“იმისთვის, რომ მომავალში ავირიდოთ სიტუაციის კიდევ უფრო გამწვავება, აუცილებელია მკაცრი ზომების მიღება” – გიორგი ღიბრაძე

227

საზოგადოებაში დამკვიდრებული ტრადიციული სოციალური ღონისძიებები – ქორწილი, იუბილე, ქელეხი და ა.შ. ამ შეკრებების მიზნით ფართის გადაცემა/გაქირავება იკრძალება, – შესაბამისი ცვლილება “იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში შევიდა.

ამის თაობაზე უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსმა გიორგი ღიბრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა:

ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ქვეყანაში უარესდება, შესაბამისად იმისთვის, რომ მომავალში ავირიდოთ სიტუაციის კიდევ უფრო გამწვავება, აუცილებელია მკაცრი ზომების მიღება. ასევე თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა დავიცვათ არსებული რეგულაცია: ვატაროთ პირბადე, დავიცვათ დისტანცია.

რაც შეეხება ახალ ცვლილებებს: იკრძალება სოციალური ღონისძიების გამართვის მიზნით ფართის გადაცემა/დათმობა. აღნიშნულ სოციალურ ღონისძიებად ითვლება: ქელეხი, იუბილე, ქორწილი და ა.შ.

ფართის მფლობელი ვალდებულია მიიღოს ყველა გონივრული გზა, მათ შორის ხელშეკრულებით კონკრეტული შეზღუდვის დაწესების გზით, რადგან თავიდან იყოს აცილებული ფართის გამოყენება დადგენილებით აკრძალული მიზნებისთვის, ამასთან ფართის მესაკუთრე ვალდებულია დარღვების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე აცნობოს შესაბამის სამსახურებს.

როგორ ცნობილია, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ქვეყანაში შეზღუდულია 10 ზე მეტი პირის თავშეყრა. დავიცვათ ყველა არსეუბლი რეგულაცია, რადგან თავიდან ავიცილოთ სიტუაციის კიდევ უფრო გამწვავება, მოგეხსენებათ მეზობელ ქვეყნებში და მსოფლიოში მწვავდება ვირუსის ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია.

ჯარიმა ფიზიკური პირისთვის 2000 ლარი, იურიდიული პირისთვის 10 000 ლარია. ეს ეხება ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც გააქირავებს ფართს ღონისძიების ჩატარებისთვის. მფლობელმა უნდა აცნობოს დამქირავებელს წინასწარ, რომ აკრძალულია ღონისძიების ჩატარება, წინააღმდეგ შემთვევაში შეიძლება დაჯარიმდეს. უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება, სადაც უნდა ეწეროს ის პუნქტები, რომლებიც დადგენილია“, – განაცხადა გიორგი ღიბრაძემ.

ავტორი
ნინი შონია

კომენტარები