მთავრობის ანგარიში მოქალაქეებს: შსს-ს ანგარიში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ

19

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა, ვახტანგ გომელაურმა, პროექტის – “მთავრობის ანგარიში მოქალაქეებს” – ფარგლებში, სამინისტროს მიერ 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში წარადგინა.

მინისტრმა ისაუბრა სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის მიერ მთელი წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შესახებ:

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის ეფექტიანი მუშაობის, მისი უშუალო ჩართულობისა და მხარდაჭერის შედეგად გაიზარდა პოლიციისადმი მიმართვიანობა და შესაბამისი რეაგირება ოჯახში ძალადობის და ოჯახური დანაშაულების ფაქტებზე.

2020 წელს ძალაში შევიდა ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა მოძალადის მიმართ ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელება.

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ჩატარდა არაერთი ღონისძიება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, ბავშვობის ასაკში ქორწინების, სექსუალური შევიწროების შესახებ. ასევე დისტანციურ რეჟიმში ინტენსიურად გაგრძელდა თანამშრომელთა გადამზადების პროცესი.

განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე განახლდა რისკების შეფასების ინსტრუმენტი და გაიწერა სპეციალური ინსტრუქცია.

გამკაცრდა პასუხისმგებლობა სქესობრივი დანაშაულის ჩადენისათვის და არასრულწლოვნის გაუპატიურებისათვის სასჯელის ზომად განისაზღვრა უვადო თავისუფლების აღკვეთა;

ამოქმედდა არასრულწლოვნების საქმეთა მთავარი სამმართველო;

გაფართოვდა მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური. კოორდინატორებმა უკვე 1000-მდე მოქალაქეს გაუწიეს დახმარება.

კომენტარები