ბზის მოჭრაზე საჯარიმო სანქციები მკაცრდება

7

ხელისუფლება ბზის მოჭრაზე კონტროლს ამკაცრებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ გვერდზე ვრცელდება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კოლხური ბზა წითელი ნუსხით დაცული სახეობაა და მისი დაზიანება ან მოჭრა დასჯადია რაც გულისხმობს, როგორც ფულად სანქციებს, ისე სისხლის სამართლის დანაშაულსაც.

ტყეში ბზის მოჭრა, ამოძირკვა ან ტოტების დაზიანება დასჯადი ქმედებაა. კოლხური ბზა წითელი ნუსხით დაცული სახეობაა.

ბზის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ კერძო საკუთრებაში არსებულ სანერგეებიდან, ხელოვნურად გაშენებული პლანტაციებიდან – ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი ადგილწარმოშობის ცნობის საფუძველზე.

საჯარიმო სანქციების ოდენობა განისაზღვრება 500-დან 1000 ლარამდე, ხოლო თუ გარემოსთვის მიყენებული ზიანი აჭარბებს 1000 ლარს, აღიძვრება სისხლის სამართლის საქმე.

ბზის შეძენა შესაძლებელია ველური ბუნების ეროვნულ სააგენტოსა და კერძო სანერგეებში,“ – განცხადება საქართველოს მთავრობა ავრცელებს.

ავტორი
თამთა ასლანიშვილი

კომენტარები