კოლხური ხოხობი: გავრცელების არეალი, ლეგენდა, “ფსევდონიმი”…

69

⤵️ ლეგენდის მიხედვით ხოხობი არგონავტებმა გაიყვანეს კოლხეთიდან და ამის შემდეგ გავრცელდა იგი მთელ ევროპაში. ბერძნებმა მას დაარქვეს “ფაზიანოსი” ფაზისის ფრინველი.

⤵️ამ სახელით ცნობილია ხოხობი მთელ მსოფლიოში და შესულია მეცნიერულ ზოოლოგიურ ტერმინოლოგიაში.

⤵️ ბინადრობს ჭალის ტყეებში, ტყის მდინარისპირა ბუჩქნარში. მცენარეულობით მდიდარ წყალსატევების სანაპირო დაბლობებზე, ზღვის დონიდან 850 მ-მდე.

⤵️ საქართველოში წინათ მრავლად ყოფილა გავრცელებული კოლხეთის დაბლობზე, მტკვრის, ივრისა და ალაზნის ჭალებში. დღესდღეობით მისი რაოდენობა საკმაოდ შემცირებულია და ნაკრძალების და სანადირო მეურნეობების გარდა იშვიათად გვხვდება.

⤵️ველური ბუნების სააგენტო კოლხურ ხოხობს პოპულაციის აღდგენის მიზნით ამრავლებს.

ფოტოზე: ველური ბუნების სააგენტოში გამოჩეკილი 1 წლის კოლხური ხოხობი.

კომენტარები