ქართული ნეკერჩხალი – acer ibericum

29

ველური ბუნების სააგენტო ქართული ნეკერჩხლის (acer ibericum) შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას:

🌳ტანდაბალი 10 მდე სიმაღლის ხეა. პატარა ლამაზი ვარჯით. ყლორტები მოყავისფრო აქვს.

🌳ქართული ნეკერჩხალი ძლიერი სიმშრალის ამტანი მცენარეა, რის გამოც რეკომენდირებულია აღმოსავლეთ საქართველოს მშრალი ადგილებისთვის.

🌳საქართველოში, ქართული ნეკერჩხალი ნათელი ტყეების ერთ-ერთი ძირითადი წარმომადგენელია. განსაკუთრებით ხშირად იყო გავრცელებული შირაქიდან მდ. ალაზნისკენ ფერდობებსა და ხევებში.

🌳ქართული ნეკერჩხალი ახლანდელი მდგომარეობით შემორჩენილია მცირე ფრაგმენტულ არეალებში, რის გამოც შეტანილია “წითელ ნუსხაში”.

🌳თესვის სეზონია შემოდგომა.

კომენტარები