ცესკომ 2020-2023 წლების სტრატეგიული და 2020 წლის სამოქმედო გეგმები დაამტკიცა

22

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ (ცესკო) საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 2020-2023 წლების სტრატეგიული გეგმა და 2020 წლის სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა.

ოთხწლიანი სტრატეგიული გეგმა 5 სტრატეგიულ პრიორიტეტს მოიცავს:

  • საარჩევნო კულტურა და განათლება
  • არჩევნების სანდოობა და უსაფრთხოება
  • საარჩევნო სერვისები და ტექნოლოგიები
  • ინკლუზიური საარჩევნო გარემო
  • მართვის ეფექტიანობა და ინსტიტუციური გაძლიერება

2020-2023 წლების სტრატეგიული გეგმა, ცესკოს თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილმა სტრატეგიული დაგეგმარების ძირითადმა გუნდმა, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მოამზადა.

დოკუმენტი შემუშავდა წინა სტრატეგიული გეგმის განხორციელების შედეგების, ჩართულ მხარეთა მოლოდინების, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების და ახალი გამოწვევების ანალიზის საფუძველზე. დოკუმენტის შემუშავების პროცესში სტრატეგიული დაგეგმარების ძირითადი გუნდი აქტიურად თანმშრომლობდა ცესკოს წევრებთან, აპარატის სტრუქტურულ ერთეულებთან, საოლქო საარჩევნო კომისიებსა და ცესკოს სწავლების ცენტრთან; ასევე გაიმართა კონსულტაციები სამოქალაქო სექტორთან.

როგორც 26 დეკემბერს გამართულ სხდომაზე (რომელზეც დამტკიცდა ზემოაღნიშნული დოკუმენტები) ცესკოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, ძირითადი გუნდის წევრებმა  აქტიურად იმუშავეს იმისათვის, რომ შექმნილიყო სრულფასოვანი დოკუმენტები საარჩევნო ადმინისტრაციის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველსაყოფად და ამ პროცესში აქტიური ჩართულობისთვის მადლობა გადაუხადა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდს.

იხილეთ თანდართული დოკუმენტები:

2020-2023 წლების სტრატეგიული გეგმა

2020 წლის სამოქმედო გეგმა

კომენტარები