კრწანისის ტყეპარკის მობუდარი ფრინველი მცირე თეთრყელა ასკუჭაკა – sylvia curruca

17

ველური ბუნების სააგენტო აგრძელებს ფლორისა და ფაუნის გაცნობას. აჯერად თქვენ წინაშეა კრწანისის ტყეპარკის მობუდარი ფრინველი მცირე თეთრყელა ასკუჭაკა – sylvia curruca.

სხეულის სიგრძე 10-13 სმ. დამახასიათებელია თეთრი ყელი და ნაცრისფერი თავი. სხეულის ზედა ნაწილი მოყავისფროა შეფერილობისაა. ფეხები და ნისკარტი შავია.

ჰაბიტატო:ტყისპირები, ბუჩქნარები და ბაღ-ბოსტნები.

ბუდეს იკეთებს ხეზე ან ბუჩქზე. მაისში დებს 4-6 კვერცხს. იკვებება მწერებით რა ობობებით. IUCN -ის სტატუსი მოწყვლადი.

კომენტარები