ცესკო: “საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში, ამ დროისთვის, მონაწილეობას იღებს 25 კანდიდატი”

9

როგორც დღეს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართულ საინფორმაციო ბრიფინგზე ცესკოს პრეს-სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა, “ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის დასრულდა პრეზიდენტობის კანდიდატების რეგისტრაციის პროცესი. საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში, ამ დროისთვის, მონაწილეობას იღებს 25 კანდიდატი, მათგან, 19 წარდგენილია პოლიტიკური პარტიის, ხოლო 6 – საინიციატივო ჯგუფის მიერ“.

კანონმდებლობის თანახმად, რეგისტრირებულ საპრეზიდენტო კანდიდატს არჩევნებამდე არაუგვიანეს მე-12-ე დღისა (რაც არის 16 ოქტომბრის ჩათვლით) აქვს უფლება წერილობითი განცხადებით მომართოს ცესკოს და მოხსნას საკუთარი კანდიდატურა. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ, ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატი შეყვანილი იქნება საარჩევნო ბიულეტენში” – განმარტა ანა მიქელაძემ

ცესკოს პრეს-სპიკერმა ასევე განაცხადა, რომ:

  • არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციის მოთხოვნით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახელზე სულ 46 განაცხადი იყო შემოსული, მათ შორის 20 პოლიტიკური პარტიის, ხოლო 26 საინიციატივო ჯგუფის მიერ”;
  • საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციაზე, სხვადასხვა სამართლებრივი საფუძვლების გამო, 21 კანდიდატობის მსურველს ეთქვა უარი: აქედან, ერთ საინიციატივო ჯგუფს საარჩევნო დოკუმენტაციაში ხარვეზის შეუსწორებლობის გამო, ასევე ერთ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც არ იყო რეგისტრირებული საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ. რაც შეეხება 19 საინიციატივო ჯგუფს – მათ, დადგენილ ვადაში არ წარმოადგინეს მხარდამჭერთა სია და კანონმდებლობის თანახმად, რეგისტრაციაზე ეთქვათ უარი.
  • აღსანიშნავია, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატის საარჩევნო რეგისტრაციის უარის შესახებ განკარგულებები უფლებამოსილი პირების მიერ არ გასაჩივრებულა კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში.

კომენტარები