მოლაღური – Eurasian golden oriole (Oriolus oriolus)

24

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო ამჯერად კრწანისის ტყეპარკში მობუდარ ფრინველზე, მოლაღურზე ავრცელებს ინფორმაციას

მოლაღური – Eurasian golden oriole (Oriolus oriolus) საქართველოში ბევრ ადგილას გვხვდება როგორც მობუდარი გადამფრენი ფრინველი. ბუდეს იკეთებს ხეებზე. იკვებება მწერებით, უფრო იშვიათად კენკრით. მისი გალობა ფლეიტის ხმას ჰგავს, ხმამაღლა სტვენა კი — კატის კნავილს. ხალხური სახელწოდებაა ბიჭო-გოგია.

კომენტარები პუბლიკაციაზე