აღმოსავლური სიბრძნე – გეგმები…

144

თუ შენი გეგმები გათვლილია ერთ წელზე – დათესე ფეტვი, თუ ათწლეულზე –
დარგე ხეები, თუ საუკუნეზე – აღზარდე ადამიანები.
აღმოსავლური სიბრძნე
წყარო: “სიტყვის ძალა

კომენტარები პუბლიკაციაზე