მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა – Lesser whitethroat (Sylvia curruca)

6

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო აგრძელებს საინტერესო მასალების გამოქვეყნებას საქართველოს ფაუნუს შესახებ. ამჟამად გაგაგვარცობს კრწანისის ტყეპარკის მობინადრე ფრინველს მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა – Lesser whitethroat (Sylvia curruca)

სხეულის სიგრძე: 10-13 სმ. დამახასიათებელია თეთრი ყელი და ნაცრისფერი თავი. სხეულის ზედა ნაწილი მოყავისფრო- ნაცრისფერი, ქვედა – მოთეთრო-მონაცრისფრო შეფერილობისაა. ფეხები და ნისკარტი შავია.

ბუდეს იკეთებს ხეზე ან ბუჩქზე. მაისში დებს 4-6 კვერცხს

მისი ჰაბიტატია ტყისპირები, ბუჩქნარები და ბაღ-ბოსტნები.

IUCN-ის სტატუსი:LC

კომენტარები