ნინო წილოსანი: ახალი ქარსაფარი ზოლების გაშენება საგრძნობლად აამაღლებს სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგების მოსავლიანობას

90

დეპუტატებმა, პარლამენტის რიგგარეშე სესიის, პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილეს და მხარი დაუჭირეს კანონპროექტს „ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლის შესახებ“.

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ნინო წილოსანმა კოლეგებს კანონპროექტის არსი გააცნო და განაცხადა, რომ პროექტით რეგულირდება, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ან მისი ნაწილისათვის ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლის სტატუსის მინიჭებასთან, ქარსაფარი ზოლის აღდგენასთან, გაშენებასთან, აღრიცხვასთან, სარგებლობასა და მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობები.

მისი თქმით, მოხდება ქარსაფარი ზოლების ინვენტარიზაცია და ახალი ქარსაფარი ზოლების გაშენება, რაც საგრძნობლად აამაღლებს სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგების მოსავლიანობას.

მნიშვნელოვანია ამ კანონის მიღება, რადგან უდიდესი ნაწილი ქარსაცავებისა განადგურებულია და ეს ხელს უშლის აგრარული სექტორის განვითარებას ისე როგორც საჭიროა. ამიტომ საკანონმდებლო ბაზის შექმნა ჩვენი მხრიდან უმნიშვნელოვანესია, წლები მზადდებოდა ეს კანონი და ასევე აუცილებელია, რომ კომიტეტმა და პარლამენტმა უკეთ ვიზრუნოთ ამ კანონის სწორად აღსრულებაზე“, – განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ, კახა კუჭავამ.

დღევანდელ სხდომაზე ნინო წილოსანმა დეპუტატებს პირველი მოსმენით განსახილველად გააცნო კანონპროექტი „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“. პროექტით იხვეწება და ზუსტდება მთელი რიგი ტერმინები. კერძოდ, ზუსტდება ტერმინები: „მცირე ბიზნესი“, „ვეტერინარი“ და „ვეტერინარი-ტექნიკოსი“. აგრეთვე, კოდექსს ემატება ახალი ტერმინების: „მცენარეთა დაცვა“, „სპირტიანი სასმელი“, „სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის ეთილის სპირტი“, „სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის დისტილატი“ და „რეფერენტული გამოცდა“ განმარტება.

მომხსენებლის თქმით, კანონპროექტით ასევე წესრიგდება ვეტერინარული საქმიანობის რეგულირებასთან და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ღვინის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული საკითხები.

სხდომაზე იმსჯელეს პაკეტში შემავალ თანმდევ კანონპროექტებზე და კენჭისყრით დაუჭირეს მხარი.

ინფორმაციას პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი ავრცელებს

კომენტარები