საქსტატის ინფორმაციით ქვეყანაში დასაქმების დონე შემცირებულია

146

სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2020 წლის სტატისტიკიკური ინფორმაცია, სადაც ახალ მონაცემებთან ერთად წარმოდგინეს წინა წლებში გამოქვეყნებული უმუშევრობის დონის შეცვლილი მაჩვენებელი, რომელიც კიდევ ერთხელ დათვალეს და განსხვავებული ციფრები მიიღეს:

სტატისტიკის მონაცემებით 2019 წლის უმუშევრობის დონე იყო 11.6%, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ შემოთავაზებული ახალი მეთოდოლოგიით კი ეს მაჩვენებელი 17.6%-ს შეადგენს. უმუშევრობის დონის გაზრდილი მაჩვენებელის მიზეზი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შეცვლილი მეთოდოლოგიაა, რომელიც უმუშევრობის რაოდენობის უკეთ დათვლის საშუალებას იძლევა.

ახალი სტანდარტით, თვითდასაქმებულად აღარ ითვლებიან საკუთარ ოჯახურ მეურნეობაში მომუშავე პირები, რომლებიც წარმოებული პროდუქტის 50%-ზე მეტს პირადი მოხმარებისთვის იყენებენ.

ასეთი ადამიანები გადაკვალიფიცირდნენ ან უმუშევართა კატეგორიაში, ან მოსახლეობაში სამუშაო ძალის გარეთ, იმის მიხედვით, ეძებდნენ თუ არა სამუშაოს, მზად იყვნენ თუ არა სამუშაოს დასაწყებად.

ახალი სტანდარტით, 2020 წლის III კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა
წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.2 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 17.0 პროცენტი შეადგინა.
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია უმუშევრობის დონე 2018-2020 წლებში
კვარტალების მიხედვით.

უმუშევრობის დონემ ქალებში, 2020 წლის მესამე კვარტალში 14.5% შეადგინა, ხოლო კაცების შემთხვევაში – 18.9%.

უმუშევრობის დონე ტრადიციულად მაღალია კაცებში, ქალებთან შედარებით. 2020 წლის
III კვარტალში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, აღნიშნული მაჩვენებელი ქალებში
შემცირებულია 1.5 პროცენტული პუნქტით, ხოლო კაცებში გაზრდილია 1.4 პროცენტული პუნქტით.
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია უმუშევრობის დონე სქესის მიხედვით 2018-
2020 წლებში, კვარტალურ ჭრილში.

2020 წლის მე-3 კვარტალში დასაქმების დონე როგორც ქალებში, ასევე კაცებში შემცირებულია წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, შესაბამისად – 1.7 და 0.7 პროცენტული პუნქტით“, – ნათქვამია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ავტორი
ემილი ფეიქრიშვილი

კომენტარები