ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციების მისაღებად ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში რეგისტრაცია დაიწყო

359

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის განცხადების მიხედვით, როგორ უნდა მიიღონ დახმარება თვითდასაქმებულებმა, რომლებსაც შეზღუდვების გამო საქმიანობა შეუჩერდათ, ამის შესახებ გააკეთა განმარტება მომსახურების დეპარტამენტის უფროსმა ლევან დგებუაძემ, უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე:

დღეიდან ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში დაიწყო ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციების მისაღებად, იმ პირთა რეგისტრაცია, რომელთაც 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული წერტილოვანი შეზღუდვების გამო, შეჩერებული აქვს საქმიანიბა და ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვების უფლება, სარეგისტრაციო განაცხადები უნდა აიტვირთოს გადასახადის გადამხდელის დამსაქმებლის და ობიექტის მფლობელის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.

პირველადი განაცხადების წარდგენა განხორციელდება დღეიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით, ხოლო წარდგენილი ინფორმაციის დაზუსტება 28 დეკემბრის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი.

კიდევ ერთხელ დეტალურად განვმარტავთ, რომ შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებული თვითდასაქმებული პირები თავად წარმოადგენენ ელექტრონულ განაცხადს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან, ხოლო დასაქმებულებზე და არარეგისტრირებულ თვითდასაქმებულ სუბიექტებზე ინფორმაციას ასევე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან  წარმოადგენენ დამსაქმებლები ან და დამქირავებელი ობიექტის მფლობელები, შესაბამისი დანართები შეგიძლიათ იხილით „შემოსავლების სამსახურის“ ვებ-გვერდზე.

შეგახსენებთ, რომ არარეგისტრირებული პირები არიან ის ფიზიკური პირები, რომლებიც ფაქტობრივად ეწეოდნენ ეკონომიკურ საქმიანობას გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული იმ პირის ობიექტზე, რომელსაც 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული შეზღუდვების გამო შეჩერებული აქვთ საქმიანობის განხორციელების ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვების წვდომის უფლება.

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოუწოდებს გადამხდელებს და კომპანიების წარმომადგენლებს, მიზნობრივი სოციალური დახმარების სარგებლობისათვის, უწყებას დადგენილ ვადაში მიაწოდონ ზუსტი ინფორმაცია.

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე ამოწმებს, აკმაყოფილებს თუ არა პირი საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული კომპენსაციების გაცემის პირობას, ადგენს შესაბამის პირთა ნუსხას და ყოველი 3 სამუშაო დღის ვადაში დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფოს სააგენტოს წარუდგენს შესაბამის ინფორმაციას, ხოლო აღნიშნული უწყების მიერ, ასევე 3 სამუშაო დღის ვადაში განხორციელდება კომპენსაციების ჩარიცხვის პროცესი,

კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კომპენსაციების მიღების უფლებამოსაილება არ აქვთ პირებს, რომლებზეც ფიქსირდება სახელფასო განაცემი, საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან, საქართველოს ეროვნული ბანკიდან, ეროვნული რეგულირებული ორგანოდან, ასევე საწარმოდან რომლის აქციების წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ავტონომიური რესპუბლიკა ან მუნიციპალიტეტი“, – განაცხადა ლევან დგებუაძემ.

ავტორი
ემილი ფეიქრიშვილი

კომენტარები