თამარ ბაჩალიაშვილის საქმე: ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ იდენტიფიცირებული პრობლემური საკითხები

96

ადამიანის უფლებათა ცენტრი, თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეზე, იდენტიფიცირებულ პრობლემურ საკითხებს ასაჯაროებს და პროკურატურისგან მოითხოვს, საქმე გადაკვალიფიცირდეს და გამოძიება წარიმართოს განზრახ მკვლელობის მუხლით:

ადამიანის უფლებათა ცენტრი წარმოადგენს დაზარალებულის უფლებამონაცვლის ინტერესებს ახალგაზრდა პროგრამისტის, თამარ ბაჩალიაშვილის საეჭვო გარემოებებში გარდაცვალების საქმეზე.

საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის ხელშეწყობისა და საპროცესო მოქმედებათა მონიტორინგის მიზნით, 2020 წლის 7 სექტემბრიდან, საქმეში დაზარალებულის უფლებამონაცვლის ადვოკატად ჩაერთო ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი – ეკა ქობესაშვილი.

ამ დროისთვის, ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ იდენტიფიცირებულია მთელი რიგი ღია საკითხები, რომლებიც კვლავაც არ არის შესწავლილი და შესაძლოა, მიუთითებდეს თამარ ბაჩალიაშვილის მკვლელობაზე. ამის მიუხედავად, მსგავს საკითხებზე გამოძიება ან საერთოდ არ მუშაობს ან ნაკლებად მნიშვნელოვან ფაქტად თუ გარემოებად მიიჩნებს და არ სწავლობს საფუძვლიანად.

ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა დოკუმენტი, რომელშიც განხილულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელთა ერთობლიობის ანალიზით ორგანიზაცია პროკურატურისგან მოითხოვს, საქმე გადაკვალიფიცირდეს და გამოძიება წარიმართოს განზრახ მკვლელობის მუხლით“, – ნათქვამია განცხადებაში.

თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ იდენტიფიცირებული პრობლემური საკითხები სრულად იხ. მიბმულ დოკუმენტში

კომენტარები