სააგენტო “პარალელის” პუბლიკაციების გამოყენების პირობები

418

საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო “პარალელი” არის ახალი სიტყვა ქართულ ინტერნეტ-მედია სივრცეში და ეს სიტყვა იქნება მაქსიმალურად ობიექტური, მიუკერძოებული, მრავალფეროვანი, ამასთან ჩვენი მასალები მომზადებული იქნება უდიდესი პასუხისმგებლობის გრძნობით, რასაც ყოველ პუბლიკაციაში დაინახავთ.

სააგენტო “პარალელი” მაღალი პასუხისმგებლობისა და განსაკუთრებული მიზანდასახულობის მქონე რესურსია. ჩვენ ვიცავთ საავტორი უფლებებს და იგივეს ველით სხვებისგანაც.

შესაბამისად, ჩვენი პუბლიკაციების გამოყენება, გაზიარება, ციტირების ნებადართულია მხოლოდ იმ პირობით, რომ წყაროდ მითითებული/ნახსენები იქნება ჩვენი რესურსი. აუცილებელია, ინტერნეტ-რესურსების შემთხვევაში, გამოყენებული პუბლიკაციის ან/და სააგენტო “პარალელი”-ის აქტიური ბმულის სახით მითითება!

დაუშვებელია პუბლიკაციის ტექსტის ცვლილება, რომელიც მასალის აზრის ცვლილებას იწვევს და ასევე, კონკრეტულ შემთხვევებში, აუცილებელია მომზადებული მასალის ავტორის მონაცემების შენარჩუნება. ამასთან ე.წ. საავტორო პუბლიკაციების შინაარსზე პასუხისმგებლები არიან უშუალოდ მასალის ავტორები.

©საავტორო უფლება დაცულია. სააგენტო “პარალელი”

კომენტარები პუბლიკაციაზე - დატოვეთ თქვენი შეფასება