კრწანისის ტყეპარკის მობინადრე ფრინველი დიდი ჩვამა (Phalacrocorax carbo)

45

ეს საოცარი ფრინველი ბუდეს იკეთებს წყლის ზედაპირზე, წყლის მცენარეების ხმელი ნაწილებისგან. მაისში დებს 4-5 კვერცხს.

სხეულის სიგრძე: 23-29სმ. დამახასიათებელია სხეულის მურა შეფერილობა, წაბლისფერი ლოყები და მოყვითალო-შავი ნისკარტის ძირი. ზამთარში ღია მოყავისფრო შეფერილობისაა, ყელი მოთეთროა.

მისი ჰაბიტატია წყალსატევები. უხვად განვითარებული წყლის მცენარეულობით.
IUCN-ის სტატუსი: LC

კომენტარები