კრწანისის ტყეპარკის მობუდარი ფრინველი მარჯანი (Falco subbuteo)

63

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო კრწანისის ტყეპარკის კიდევ ერთი საინტერესო მობუდარი ფრინველის შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას

მარჯანი (Falco subbuteo) ბუდეს იკეთებს ხეზე. მაისში დებს 2-3 კვერცხს. საინკუბაციო პერიოდი 28-30 დღე გრძელდება. გამოჩეკიდან 28-34 დღის შემდეგ შეუძლია ფრენა.

დამახასიათებელია შავი ულვაშები, თეთრი ყელი, გრძელი, ვიწრო ფრთები და წაწვეტებული კუდი. შეფერილობაში სქესთა შორის განსხვავება არ არის გამოხატული. სხეულის ზედა ნაწილი მოლურჯო-რუხი შეფერილობისაა. თეთრი ფერის მკერდსა და მუცელზე მოშავო გასწვრივი ზოლები გასდევს. წვივები და კუდის ძირის მფარავი ბუმბულები ჟანგისფერია. ახალგაზრდა მარჯანი ღია შეფერილობისაა.

მათი ჰაბიტატია მეჩხერი ტყეები.

IUCN-ის სტატუსი: VU- მოწყვლადი

კომენტარები