საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა: 2018 წლის მონაცემების წინასწარი შეფასება

16

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს 2018 ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასებას, გასული წლის ნოემბრის თვის მონაცემების მიხედვით. 2017 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდამ 2018 წელს 2.2 პროცენტი, ხოლო პირველი თერთმეტი თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.7 პროცენტი შეადგინა. ზრდა შეინიშნებოდა ვაჭრობაში, საფინანსო საქმიანობაში, უძრავი ქონებით ოპერაციებსა და მომხმარებლისათვის სხვა მომსახურების გაწევაში, ხოლო კლება დაფიქსირდა მშენებლობაში.

საქონლის ექსპორტმა 3033.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდისთვის 24.0 პროცენტით მეტია. 16.8 პროცენტით გაიზარდა იმპორტიც, რაც 8291.2 მლნ. აშშ დოლარია. საერთო ჯამში, საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ, 11324.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. ყველაზე მაღალი აქტიურობა მარტისა და ოქტომბრის თვეებში დაფიქსირდა, შესაბამისად ყველაზე მაღალი უარყოფითი სავაჭრო სალდოც იმავე თვეებში მოდის (დიაგრამა 1).


დიაგრამა 1. წყარო:  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

სამეწარმეო სფეროს სტატისტიკის მაჩვენებლების მიხედვით ახალდარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობამ 2018 წლის ნოემბრის მონაცემებით 3950 ერთეული შეადგინა, რაც 6.6 პროცენტით ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. დღგ-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვამ 6173.3 მლნ. ლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის ნოემბრის თვის მაჩვენებელთან შედარებით 5.4 პროცენტით მეტია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეკონომიკურად აქტიური გამოდგა 2018 წლის იანვრის, მაისის და ოქტომბრის თვეები (დიაგრამა 2)


დიაგრამა 2. წყარო: საქართველო ფინანსთა სამინისტრო

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლების თვალსაზრისით შემოსავლები აჭარბებს ხარჯებს (შემოსავალი – 9499,1 მლნ. ლარი, ხარჯი – 8166,8 მლნ. ლარი). რაც შეეხება საბანკო სფეროს მთლიან გამოშვებას გასული წლის ნოემბრის მონაცემებით იგი 1751,2 მლნ. ლარს შეადგენს.

სტატიაში გამოყენებული წყაროები:

კომენტარები