ეკა ქაჩლიშვილი

ეკა ქაჩლიშვილი – სააგენტო „პარალელის“ ჟურნალისტი

სპეციალობა – პოლიტიკის მეცნიერება, ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაციები

ჰობი: მუსიკის მოსმენა, ხატვა, წიგნების კითხვა

თემატური მიმართულებები სააგენტოში: პოლიტიკა, კულტურა და ხელოვნება, აქტუალური საკითხები

სააგენტო “პარალელზე” გამოქვეყნებული პუბლიკაციები