სერგო ჩიხლაძე: “2018 წელს კვლავ ჩავარდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამა”

26

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით საკუთარ მოსაზრებებს აფიქსირებს გაერთიანებული ოპოზიცია “ძალა ერთობაშია”-ს წევრი, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი, მედიცინის დოქტორი სერგო ჩიხლაძე.

 სერგო ჩიხლაძის აზრით, მიმდინარე წელს კვლავ ჩავარდა ზემოაღნიშნული პროგრამა, ხოლო არაეფექტურობის ძირითად მიზეზად პროგრამის არასწორ დიზაინსა და ცუდი მენეჯმენტს ასახელებს.

2017 წელს ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიწყო  ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის განხორციელების  მაჩვენებელი 2017 წელს კატასტროფულად დაბალი იყო. ნაცვლად 200 000 ადამიანისა ისარგებლა მხოლოდ 13 000-მა, რაც არის დასახული ინდიკატორის მხოლოდ 6.5%.

2018 წელს პროგრამის ბიუჯეტი კიდევ უფრო გაიზარდა და 10 მილიონით განისაზღვრა. გაიზარდა ასევე მედიკამენტების ჩამონათვალი. სამწუხაროდ, პროგრამის ათვისება 2018 წელსაც კრიტიკულზე უფრო დაბალია. 2018 წლის 5 დეკემბერის მონაცემებით გამოყოფილი 10 მილიონიდან ათვისებულია მხოლოდ 592 ათასი ლარი, ანუ 6% ზე ნაკლები.

სერგო ჩიხლაძის აზრით, ის ხარვეზები, რაც პროგრამას ჰქონდა 2017 წელს, არ აღმოფხვრილა არც 2018 წელს. მიუხედავად სპეციალისტების და ექსპერტების არაერთი მოწოდებისა და რჩევებისა, ჯანდაცვის სამინისტრომ კვლავ არ გაითვალისწინა მათი მოწოდება და ეს მეტად საჭირო პროგრამა კვლავ ჩავარდა. და ეს მაშინ, როდესაც მედიკამენტებით უზრუნველყოფის საკითხი ყველაზე მძიმედ ტვირთად აწვება ჩვენს მოსახლეობას.

პროგრამის ჩავარდნის მიზეზად რამდენიმე ფაქტორს ასახელებს სერგო ჩიხლაძე. ესაა, პროგრამის არასწორი დიზაინი, ცუდი დაგეგმარება, ცუდად წარმოებული საინფორმაციო კამპანია და ასევე არაეფექტური მენეჯმენტი.  სერგო ჩიხლაძის აზრით, პროგრამის გამართულად მუშაობისთვის საჭიროა სასწრაფოდ დაიწყოს ასევე პირველადი ჯანდაცვის რგოლის რეფორმირება. ოჯახის და სოფლის ექიმების ჩართულობა კრიტიკულია მსგავსი პროგრამების წარმატებით განხორციელების საქმეში.

კომენტარები