შაბათი, აპრილი 20, 2024

“პენიტენციურ სისტემაში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა კვების მომზადებისას სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელთა საჭიროებების გათვალისწინების შესახებ” – ედო ჯავახიძისა და შორენა ლობჟანიძის საკანონმდებლო წინადადება

,,გამარჯვების პლატფორმის” ფარგლებში ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” სამოქალაქო ინტეგრაციის მდივანმა ედო ჯავახიძემ ,,სტრატეგია აღმაშენებლის” ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართულების ხელმძღვანელთან, შორენა ლობჟანიძესთან ერთად საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო წინადადებით მიმართეს: ,,პენიტენციურ სისტემაში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა კვების მომზადებისას სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელთა საჭიროებების გათვალისწინების შესახებ“:

,,ენმ და სტრატეგია აღმაშენებელი აქტიურად იკვლევს საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების გამოწვევებს, რომელთა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მყოფი ჩვენი მოქალაქეების რელიგიურ-უფლებრივი მდგომარეობა. მორწმუნე ადამიანებისთვის რელიგია ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია და მისი დაცვა, სხვა კომპონენტებთან ერთად შესაძლოა გამოხატული იყოს, როგორც რელიგიური დღესასწაულების აღვნიშვნაში, ასევე ზოგიერთი საკვების აკრძალვითაც.

თითოეულ რელიგიას თავისი ნიუანსები აქვს, რომელთა გათვალისწინებაც სახელმწიფოს პირდაპირი ვალდებულებაა. აღსანიშნავია, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციებსა და რეზოლუციებში ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით წევრი სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებით ფასეულ პრინციპებს ადგენს, მათ შორის რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვასთან დაკავშირებით“, – განაცხადა ედო ჯაფარიძემ.

,,რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, რომელიც განმტკიცებულია როგორც საქართველოს კონსტიტუციით, ისე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და ევროპული სამართლით. ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების მაღალი სტანდარტების დადგენასა და დაცვას.

ეროვნულ კანონმდებლობაში პატიმართა კვების რაციონის სპეციფიურ საჭიროებებზე მითითება გვხვდება მხოლოდ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში, რომლის თანახმად სამედიცინო, რელიგიური ან სხვა ნიშნით განსაზღვრული საჭიროებისა და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლოა პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციამ გაითვალისწინოს მსჯავრდებულთა სურვილები.

სამწუხაროდ, დროებითი განთავსების ცენტრებში და პენიტენციალურ დაწესებულებებში ამ მოცემულობამდე არ არის გათვალისწინებული სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელთა კვებითი საჭიროებები, თუმცა ამ პრობლემაზე შიშის გამო მსჯავრდებულები ხმამაღლა ვერ საუბრობენ. ისინი იძულებულნი არიან, სულიერი ტანჯვის ფონზე იკვებონ რელიგიური მრწამსის წინააღმდეგ. პენიტენციალურ დაწესებულებებში არ არსებობს ჰალალის და კოშერ-პარევის სერტიფიცირებული პროდუქტები, რომლებითაც უზრუნველყოფილნი იქნებოდნენ ბრალდებულ/მსჯავრდებულები”, – განაცხადა შორენა ლობჟანიძემ.

კომენტარები - დატოვეთ თქვენი მოსაზრება

კვირის სხვა თემები

All

პოპულარული დღეს

ბოლო გამოქვეყნებული