“2023 წლის 1-ლი სექტემბრიდან “C” და “D” კატეგორიების და “C1” და “D1″ ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი ორეტაპიანი გახდა” – შინაგან საქმეთა სამინისტრო

23

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2023 წლის 1-ლი სექტემბრიდან “C” და “D” კატეგორიების და “C1” და “D1″ ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი ორეტაპიანი გახდა.

ასევე, „B“, „BE“, „C” და „D” კატეგორიების და „C1″ და „D1″ ქვეკატეგორიების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკურ გამართულობასთან დაკავშირებული კითხვები დაემატა.

აღნიშნული ცვლილებები არ შეეხებათ მძღოლობის იმ კანდიდატებს, რომლებმაც 2023 წლის 1-ელ სექტემბრამდე წარმატებით ჩააბარეს თეორიული გამოცდა.

კომენტარები პუბლიკაციაზე - დატოვეთ თქვენი შეფასება