ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო მორიგი შეუსაბამო გადაწყვეტილება, ამჯერად რეზიდენტურის გამოცდებთან დაკავშირებით – სერგო ჩიხლაძე.

820

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ საკვალიფიკაციო და სასერტიფიკაციო გამოცდებზე გადასახადის დაწესებას ეხმიანება ჯანდაცვის ექსპერტი, სტრატეგია “აღმაშენებლის” ჯანდაცვის ქართული მოდელის თანაავტორი, მედიცინის დოქტორი სერგო ჩიხლაძე და გაუმართლებელ გადაწყვეტილებად მიაჩნია აღნიშნული ფაქტი:

ჯანდაცვის სამინისტრომ კიდევ ერთი გაუმართლებელი გადაწყვეტილება მიიღო გუშინ 2 დეკემბერს. საქმე ეხება სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ საკვალიფიკაციო და სასერტიფიკაციო გამოცდებზე გადასახადის დაწესებას. სააგენტოს გადაწყვეტილებით სასერტიფიკაციო გამოცდის საფასური 120  ლარი, ხოლო რეზიდენტურის – 80 ლარი გახდა.

თავად გადასახადის დაწესება საკმაოდ სადაოა, მითუმეტეს იმ უამრავი პრობლემის ფონზე რაც საქართველოში რეზიდენტურაში სწავლებას უკავშირდება. გაურკვეველია რით ხელმძღვანელობდა ჯანდაცვის სამინისტროს ეს სააგენტო ამ გადაწყვეტილების მიღებისას. თუმცა, მთავარი შეუსაბამობა აქ არის ის, რომ გადაწყვეტილება იქნა 2 დეკემბერს მიღებული, მაშინ, როდესაც გამოცდებზე გასვლის მსურველთა რეგისტრაცია უკვე დასრულებული იყო. ამ ადამიანებმა არაფერი იცოდნენ გადასახადის შესახებ და ამაზე საუბარიც არ ყოფილა,  როდესაც ისინი გამოცდებზე რეგისტრირდებოდნენ. ახალი მოთხოვნის თანახმად კი, რეგისტრირებული პირები ვალდებულები არიან გამოცდაზე წარადგინონ  ქვითარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისინი უბრალოდ არ დაიშვებიან გამოცდაზე.

ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მიუღებელია და არ შეიძლება დააწესო რამე რეგულაცია და მას ქონდეს უკუქცევითი ძალა“ – აცხადებს სერგო ჩიხლაძე.

კომენტარები