კვირა, მარტი 3, 2024

“მართვის მოწმობა უქმდება?” – ინფორმაცია საკონსტიტუციო სარჩელის შესახებ

როგორც ცნობილი გახდა, 2022 წლის 28 ივნისს დურმიშხან შაინიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის პირველი ნაწილის გაუქმების შესახებ სარჩელი შეიტანა.

აღნიშნული სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოქალაქეებს შეეძლებათ საკუთარი ავტომობილით გადაადგილება მართვის მოწმობის გარეშე.

სარჩელის ავტორის მოსაზრებით – ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით მართვის უფლების არქონა (უფლება მართო შენი საკუთრება შენი შეხედულებისამებრ, არ დაარღვიო სხვათა უფლებები და გადაადგილდებოდე ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლად) არ უნდა ითვლებოდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად.

აღნიშნული სარჩელის ლინკი: https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=14005&fbclid=IwAR11kZyYt9FIpZ2Zzr147YI_4t-RS-XnlrZOKKOoV4n-aw2_Ii2G8uXrFuo

კომენტარები - დატოვეთ თქვენი მოსაზრება

კვირის სხვა თემები

All

პოპულარული დღეს

ბოლო გამოქვეყნებული