2019 წლის ეროვნულ გამოცდები: არჩევითი საგნების სტატისტიკა

7

გამოცდების ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს აბიტურიენტების გადაწყვეტილებების შესაბამისად მიღებულ 2019 წლის არჩევითი საგნების სტატისტიკას:

ისტორია აირჩია – 12500-მდე აბიტურიენტმა;

გეოგრაფია აირჩია – 11500-ზე მეტმა აბიტურიენტმა;

მათემატიკა აირჩია – 7500-მდე აბიტურიენტმა;

ბიოლოგია აირჩია – 5000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა;

ლიტერატურა აირჩია – 3500-მდე აბიტურიენტმა;

სამოქალაქო განათლება აირჩია- 3000-მდე აბიტურიენტმა;

ქიმია აირჩია – 2000-მდე აბიტურიენტმა;

ფიზიკა აირჩია – 1000-მდე აბიტურიენტმა;

ხელოვნება აირჩია – 500-მდე აბიტურიენტმა.

კომენტარები