განათლების სამინისტრო: “2020 წლიდან საატესტატო/გამოსაშვები გამოცდები აღარ იქნება სკოლებში”

12

გამოცდების ეროვნული ცენტრში ხელმძღვანელობის ცვლილებას, 2019-20 წლებში მოჰყვება ცვლვილებები სკოლებში გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნული გამოცდების ნაწილშიც.

დღეს გამართულ განათლების სისტემის ახალი მოდელის პრეზენტაციაზე არაერთი სიახლე გაჟღერდა.

როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა, სოფო გორგოძემ განაცხადა სიახლეები არის როგორც სკოლებში საატესტატო/გამოსაშვები გამოცდების მხრივ, ასევე ერთიან ეროვნულ გამოცდებში.

2020 წლიდან გამოსაშვები გამოცდები მოიხსნება სკოლებში, თუმცა, მანამდე, უკვე მიმდინარე სასწავლო წელს, გაუქმდება საატეტსტატო გამოცდები მე-11 კლასელებისთვის (მე-12 კლასელები ჩვეულებრივ ჩააბარებენ გამოსაშვებ გამოცდებს).

ცვლილებებია დაგეგმილი, ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩაბარების დროსაც. 2020 წლისთვის, აღარ იქნება სავალდებულო ზოგად უნარებში გამოცდის ჩაბარება, აბიტურიენტებს ევალებათ, მხოლოდ 3 საგნის ჩაბარება – ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ხოლო მესამე გამოცდა იქნება იმ პროფილის შესაბამისად, რა სპეციალობასაც აირჩევს აბიტურიენტი.

კომენტარები