რეკლამის ადგილი

მოგესალმებით!

სააგენტო “პარალელი” მზადაა საიტზე, ეფექტურ ადგილებზე, განათავსოს დაინტერესებული პირების თუ ორგანიზაციების რეკლამა და ვიღებთ შესაბამის დაკვეთას.

კონკრეტული პირობებზე შეთანხმების შემთხვევაში გათვალისწინებულია შეღავათიანი შეთავაზებები და “ბონუსები”.

საკონტაქტო პირი – ნინო ხიჯაკაძე

ტ. 571 20 44 65

ელ.ფოსტა: paraleli.ge@gmail.com