საგარეო საქმეთა სამინისტრო ევროკავშირის/შენგენის წევრ სახელმწიფოებში წასვლის მსურველთა სრულფასოვან ინფორმირებას ახდენს

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საკუთარ ვებგვერდზე განცხადებას ავრცელებს ევროკავშირის/შენგენის წევრ სახელმწიფოებში წასვლის მსურველთა საყურადღებოთ და მიმართავს მათ, შეასრულონ ის აუცილებელი მოთხოვნები, რაც სავალდებულოა აღნიშნულ ქვეყნებში

Read more