დაპირისპირება ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიაში

სააგენტო „პარალელის“ რედაქციაში შემოვიდა ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების ყოფილი ხელმძღვანელის, ქალბატონ მაია სამიტაშვილის წერილი, სადაც იგი ჩვენ რედაქციას სთხოვდა

Read more